SHOP FOR FREE

De genade-boodschap is for free, welkom in de symbolische winkel.
Genade is vreugde om niet. Alle genade-artikelen wijzen naar God, Die liefde is. Hij zal van alle vijanden vrienden maken.

(…) en door Hem alles - hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is - tot Hem wederzijds te verzoenen,
wanneer Hij door Hem vrede maakt door het bloed van Zijn kruis. Kol.1:20 GES

Voor Bijbelteksten wordt met toestemming gebruik gemaakt van Geschriften (GES), de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) en SchriftWoord (SW)