Privacy

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring hebben wij voor jou op een rij gezet hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van jou verwerken en welke invloed je daar zelf op hebt.

Genadeshop.nl biedt een dienst door het gratis aanbieden van genade-artikelen en flipbooks. Al is De genadeshop een symbolische winkel, jouw privacy is van groot belang voor ons. We willen open en transparant zijn over de verwerking van de persoonsgegevens die je (mogelijk) aan ons hebt verstrekt. In het beleid hieronder wordt uiteengezet hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van de persoonsgegevens?

Genadeshop.nl is de beheerder van de persoonsgegevens die je verstrekt en draagt de verantwoordelijkheid voor deze persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Internetadres: www.genadeshop.nl
E-mail adres: info@genadeshop.nl

Betrouwbaar

  • Genadeshop.nl gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij ons veilig zijn.

  • We zullen je gegevens nooit doorsturen of ruilen met anderen voor marketingdoeleinden, wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.

  • We informeren je over het gebruik van de gegevens.

  • Jij bepaalt wat er met de gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die jij over je privacy hebt gemaakt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Wij zullen de persoonsgegevens die jij verstrekt verzamelen om een eventuele dienst aan je te leveren, bijvoorbeeld om je in te lichten over de gang van zaken. Daarnaast is het mogelijk dat je mail van ons ontvangt naar aanleiding van nieuwe genade-artikelen of flipbooks die op www.genadeshop.nl worden aangeboden.

Je bent niet verplicht om ons je persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het alleen wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Rechten

Je hebt het recht om Genadeshop.nl te vragen je eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van je persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht te vragen om je persoonsgegevens te wissen of het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van je gegevens. Tot slot kan je ons verzoeken om verkrijging van je persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Je kunt ons altijd bereiken via info@genadeshop.nl of via het contactformulier. Hier kun je ook terecht voor eventuele vragen of opmerkingen.