Over Genadeshop.nl

Rijkdom

Genade is vreugde om niet. Alles op deze site verwijst naar iets dat onbetaalbaar is en gratis. (...) want in alles worden jullie rijk gemaakt in Hem, in alle woord en alle kennis, zoals het getuigenis van Christus onder jullie bevestigd werd, zodat jullie aan geen enkele genadegave tekort hebben, terwijl jullie in afwachting zijn van de onthulling van onze Heer Jezus Christus. 1 Kor.1:5-7 GES

Dat God je steeds meer besef zal geven van de Rijkdom van Zijn genade. En uit Hem is het, dat jullie in Christus Jezus zijn, die van God wijsheid voor ons werd, en rechtvaardigheid, en heiliging, en verlossing, opdat het zal zijn, zoals er geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heer! 1 Kor.1:30-31 GES

Overvloedig

Samen met de Heer, geeft God jou alle dingen. Hij, Die Zijn eigen Zoon niet spaart, maar voor ons allen overlevert, hoe zal Hij ons, samen met Hem, ook niet alle dingen genadig geven? Rom.8:32 GES

Wil je hier meer over weten? Klik dan op een van de pakketjes in de shop of kijk eens bij gratis flipbooks.

Want het is alles vanwege jullie, opdat de genade, die toeneemt door de dankzegging van steeds meerderen, overvloedig zal zijn tot heerlijkheid van God. 2 Kor.4:15 GES


Voor Bijbelteksten wordt met toestemming gebruik gemaakt van Geschriften (GES), de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) en SchriftWoord (SW)