Dág! Tekst


Hij zal jullie ook bevestigen tot het einde toe,
zodat jullie niet aan te klagen zijn op de dag
van onze Heer Jezus Christus.
God is trouw,
door Wie jullie werden geroepen
tot gemeenschap met Zijn Zoon,
Jezus Christus, onze Heer. 1Kor.1:8-9 GES

Hij bevestigt je!
Door Zijn bevestiging
ben je niet aan te klagen
op de dag van de Heer!
Dat komt omdat God trouw is!


De genade-boodschap

Alles op Genadeshop.nl verwijst naar die ene God, Wiens liefde niet alleen allen omvat maar ook alles overwinnend is!

Want dit is ideaal en welkom voor het oog van God, onze Redder, Die wil, dat alle mensen gered worden en tot besef van de waarheid komen. 1Tim.2:3-4 GES

Mijn beraadslaging zal bevestigd worden en al Mijn verlangen zal Ik doen. Jes.46:10 SW

En Hij is Eén en wie zal Hem weerhouden? Waar Zijn ziel naar hunkert zal Hij doen. Job23:13 SW

(…) laat Uw wil gebeuren, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Mat.6:10 GES

(…) en door Hem alles - hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is - tot Hem wederzijds te verzoenen, wanneer Hij door Hem vrede maakt door het bloed van Zijn kruis. Kol.1:20 GES

De genadeshop

De genadeshop is een symbolische winkel. Artikelen in de genadeshop kun je lezen, delen op de social media, en symbolisch afrekenen bij de kassa met de genadecoupon.

Gratis uitdeelboekjes

Genade = vreugde om niet! Alle uitdeelboekjes voor Kids, Teens en Adults op deze pagina en in De Boekenkast kun je lezen, delen, downloaden of printen.Dág! Teksten

Dagteksten worden niet dagelijks geplaatst maar gaan over de Dág!
Want júllie allen zijn zonen van het licht en zonen van de dag,
1Tes.5:5 NCV
Zonen?! Zijn dat ook vrouwen dan? Ja, want: allen, die in de geest van God geleid worden, dézen zijn zonen van God. Rom.8:14 GES

De genadeschool

Vredeschoenen van de Heer - Deel 1

De Boekenkast Kids - Uitdeelboekje 1

Lezen, delen, downloaden of printen


Inhoud

1. Op school bij God

2 .God is onze Papa

3. Bij God ben je veilig

4. Superrijk vanbinnen

5. Oefenen is niet altijd leuk

6. Ik ken er maar Eén

7. Cadeautjes uit de hemel

8. De vredeschoenen van de Heer

9. Naast je schoenen lopen

10. De theorie en de praktijk

11. Het Woord van God

12. Geest en leven

13. Snappen waar het over gaat

14. Samen spelen, samen delen

15. In de naam van onze Heer

Alle boekjes voor kinderen in:

De Genadeshop

10 genade-artikelen

Pakket Voor Teenagers - Uitdeelboekje 1

Lezen, delen, downloaden of printen

Updates in de tekst!

Inhoud

WELKOMSTPAKKET

1. It’s all in the Package

2. Een Pakket waar je blij van wordt

3. Wie geeft God?

4. Het goede bericht

5. Ontvangen wat God zegt

READY? GO!

6. Aannemen wat God geeft

7. Op een voetstuk

8. Je komt als geroepen

9. Jij gelooft het wel

10. Gered? Waarvan dan?

Alle boekjes voor jongeren:

Mailtjes van Anne

Eerste deel briefwisseling

De Boekenkast Adults - Uitdeelboekje 1

Lezen, delen, downloaden of printen


HERZIENE uitgave van Brieven aan Anne!

Inhoud

Anne mail 1
Reactie van Ruud op mail 1

Anne mail 2
Reactie van Ruud op mail 2

Anne mail 3
Reactie van Ruud op mail 3

Anne mail 4
Reactie van Ruud op mail 4   

Anne mail 5
Reactie van Ruud op mail 5

ONDERWERPEN:

Grondlegging

Waarom heeft God de mensheid geschapen?

Aan wie schreven de apostelen?

De duivel

Eeuwig

Alle boekjes voor volwassenen:

Op de hoogte blijven van nieuwe uitdeelboekjes?Een betrouwbaar woord!

Dit is een betrouwbaar woord
en alle verwelkoming waardig
- want hiervoor zwoegen wij
en worden wij gesmaad -
dat wij onze hoop gevestigd hebben
op de levende God,
Die de Redder is van alle mensen,
vooral van gelovigen.

Geef opdracht en onderwijs dit!

1Tim.4:9-11 GESNews

Wil je echte leesboekjes van Genadeshop.nl bestellen? Kijk dan bij News.Schroom niet!

Voel je vrij om de genade-boodschap door te geven. God geeft je niet een geest van schroom, maar van kracht en van liefde en van verstandigheid. Schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer maar lijd samen kwaad voor het evangelie in overeenstemming met de kracht van God. 2Tim.1:7-8 NCV